العربية Deutsch English Español Français Italiano 日本語 한국어 Português Русский Bahasa Indonesia 中文 (简体)

Résultats pour Restaurants chinois à Abidjan | Page - 1

Drapeau de Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire >> Région des Lagunes >> Abidjan >> Restaurants chinois
Trier par:
1. Drameira (Ets) Sarl
Restaurants chinois.
0 commentaires
Bd. Nangui Abrogoua
Ville: Abidjan
Région administrative: Région des Lagunes
Pays: Côte d’Ivoire
Téléphone: 224146
Fax: 224146

Distance: 0 miles
2. Faci
Restaurants.
0 commentaires
Bp. 18/686; Abidjan
Ville: Abidjan
Postal(aux): 100
Région administrative: Région des Lagunes
Pays: Côte d’Ivoire
Téléphone: +225 22 41 43 48
Fax: +225 22 41 43 48
Email: faci@afci.com

Distance: 0 miles
3. Sica Inter.
Restaurants.
0 commentaires
Bp. 06/181; Abidjan
Ville: Abidjan
Postal(aux): 100
Région administrative: Région des Lagunes
Pays: Côte d’Ivoire
Téléphone: 72 27 16 41
Fax: 22 17 53 05
Email: sica_tropical_products@yahoo.com

Distance: 0 miles
4. Sapaa
Restaurants.
0 commentaires
Bp. 26/973; Abidjan
Ville: Abidjan
Postal(aux): 100
Région administrative: Région des Lagunes
Pays: Côte d’Ivoire
Téléphone: 21 35 09 53
Fax: 21 35 09 58
Email: sapaa@africaonline.co.ci

Distance: 0 miles
5. Sogef
Restaurants.
0 commentaires
Bp. 01/154; Abidjan
Ville: Abidjan
Postal(aux): 100
Région administrative: Région des Lagunes
Pays: Côte d’Ivoire
Téléphone: 21 25 25 13
Fax: 21 25 53 45

Distance: 0 miles
6. Ucaf Ci
Restaurants.
0 commentaires
Bp. 10/1684; Abidjan
Ville: Abidjan
Postal(aux): 100
Région administrative: Région des Lagunes
Pays: Côte d’Ivoire
Téléphone: 21 26 05 30
Fax: 21 35 94 96

Distance: 0 miles
7. Fipaci
Restaurants.
0 commentaires
Bp. 01/830; Abidjan
Ville: Abidjan
Région administrative: Région des Lagunes
Pays: Côte d’Ivoire
Téléphone: 21 35 06 48
Fax: 20 21 02 61

Distance: 0 miles
8. Sabimex
Autres activités de transport, Restaurants.
0 commentaires
Bp. 01/1108; Abidjan
Ville: Abidjan
Postal(aux): 100
Région administrative: Région des Lagunes
Pays: Côte d’Ivoire
Téléphone: 21 35 14 41
Fax: 21 24 09 42

Distance: 0 miles
9. Ivograin
Agriculture, Restaurants.
0 commentaires
Bp. 04/1664; Abidjan
Ville: Abidjan
Postal(aux): 100
Région administrative: Région des Lagunes
Pays: Côte d’Ivoire
Téléphone: 23 46 60 10
Fax: 23 46 63 87

Distance: 0 miles
10. Gid
Manufacture de minéraux et métaux, Vente en gros de machines, Restaurants.
0 commentaires
Bp. 01/8202; Abidjan
Ville: Abidjan
Postal(aux): 100
Région administrative: Région des Lagunes
Pays: Côte d’Ivoire
Téléphone: 21 35 74 45
Fax: 21 24 68 12

Distance: 0 miles
Pages: 1 2 3 4